Αρχεία: Profiles

Home / Profiles
Ο Κωνσταντίνος Καρπούζης στο ιατρείο
Profiles

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο στρατιωτικός ιατρός κ. Κωνσταντίνος Καρπούζης γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη όπου μεγάλωσε, σπούδασε και σταδιοδρόμησε. Το 1977 πέρασε στη Στρατιωτική Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με εξαιρετική πορεία στο Πανεπιστήμιο και την Στρατιωτική Σχολή, αποφοίτησε το 1983 ως Ανθυπομοίραρχος-Ιατρός και τοποθετήθηκε αρχικά στα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών. Ασκήθηκε για απόκτηση ειδικότητας Ρευματολογίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα Νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Άγιος Παύλος αντίστοιχα. Συμμετείχε σε σεμινάρια, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης με το βαθμό του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας από το 2006 έως το 2009. Υπηρέτησε επίσης ως Υποδιευθυντής της Διευθύνσεως Υγειονομικού στην Αθήνα από το 2009 έως το 2010 και Προέδρος της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Το 2010 αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου. Από το 1984 έως σήμερα ασκεί και ιδιωτική ιατρική.