Ερυθυματώδης λύκος στην παιδική ηλικία

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Ενηλίκων και Λύκος Παιδικής Ηλικίας

Μια πρόσφατη έρευνα (Young Bin Joo et al, 2018) πιθανολογεί ότι δύο γενετικές παραλλαγές (2 διαφορετικοί γενότυποι) Ερυθηματώδους Λύκου σχετίζονται με εμφάνιση παιδικού λύκου. Προσβάλλονται συνήθως ηλικίες άνω των 8 ετών. Η αναλογία της συχνότητας προσβολής κοριτσιών-αγοριών είναι  2 έως 3 προς 1. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως με οξεία έναρξη και πολυσυστηματικές εκδηλώσεις. Υψηλός πυρετός, πολυαρθρίτιδα-πολυαρθραλγίες, αιματολογικές διαταραχές, κοιλιακός πόνος, διόγκωση ύπατος, σπληνός, λεμφαδενοπάθεια εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα. Επίσης, σε μεγάλη συχνότητα εμφανίζεται νεφροπάθεια (80%) και οστεονέκρωση (40%).