Ψωριασική Αρθρίτιδα: Συμπτώματα και Θεραπεία

Ψωριασική Αρθρίτιδα: Συμπτώματα και Θεραπεία

Η νόσος εμφανίζεται σε ίση περίπου συχνότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην ψωριασική σπονδυλίτιδα υπερέχει το ανδρικό φύλλο σε αναλογία περίπου 5 προς 1 σε σχέση με τις γυναίκες.

Οι εκδηλώσεις από το δέρμα μπορεί να προηγούνται, να έπονται ή να εμφανίζονται ταυτόχρονα με την αρθρίτιδα σε μορφή ερυθυματωδών πλακών. Ως συνέπεια της αρθρίτιδας, ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται πόνο, δυσκαμψία στις αρθρώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος και οίδημα.

Οι πάσχοντες από ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να εμφανίσουν οφθαλμική προσβολή σε ποσοστό (31%) όπως επιπεφυκίτιδα, ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, επισκλήριτιδα και ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα.

Ένα συχνό εύρημα στην ψωριασική αρθρίτιδα είναι η ονυχοδυστροφία σε ποσοστό 80%. (εντυπώματα ονύχων, αυλακώσεις, λευκονυχία, στικτές αιμορραγίες στην κοίτη, υπερκεράτωση, ονυχόλυση).

Στην ψωριασική αρθρίτιδα ανευρίσκονται αιματολογικά και ειδικά ακτινολογικά ευρήματα.

Οι ασθενείς λαμβάνουν μακροχρόνια ειδική φαρμακευτική αγωγή που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ψωρίαση και την αρθρίτιδα.